• Cnicht from Porthmadog - Snowdonia Caravan Park Llwyn Bugeilydd

In the area
Yn yr ardal

Things to do in and around Criccieth

Pethau i’w gwneud yn ac o amgylch Cricieth

Llwyn Bugeilydd is the perfect base for exploring the Snowdonia Mountains and Coast region. This part of Wales has often been described as the UK’s number one outdoor activities centre, and as you’d expect there’s a wealth of fun things to do if you’d like to get the adrenalin going.

But the region is also famed for its historic sites. Criccieth itself is home to a medieval castle, one of the strongholds of the Princes of Gwynedd who ruled the area until the late 13th century. There are many other castles dotted around Snowdonia, both native and English, which are all worth a visit if history is your passion.

For visitors with children, there’s plenty of fun to be had in Snowdonia. Llwyn Bugeilydd is within easy reach of some of the region’s top family and educational attractions, many of which are just a short drive away from our campsite.

Here are just a few suggestions for places to visit and things to do nearby – for more, visit the ‘things to do’ section at the Visit Snowdonia website. All links open in new tabs/windows, leaving this page open for your convenience.

Criccieth area

Pwllheli area

Porthmadog area

Click the photos to open a full-page slideshow.
Cliciwch ar y lluniau i agor sioe-sleidiau tudalen lawn.

Llwyn Bugeilydd yw’r safle delfrydol i archwilio rhanbarth Mynyddoedd a Môr Eryri. Mae’r ardal hon o Gymru yn cael ei disgrifio yn aml fel y ganolfan weithgareddau awyr agored orau ym Mhrydain, ac fel y byddech yn disgwyl mae cyfoeth o bethau hwyliog i’w gwneud os ydych yn hoff o deimlo cyffro’r adrenalin.

Ond mae’r rhanbarth hefyd yn enwog am ei safleoedd hanesyddol. Mae Criccieth ei hun yn gartref i gastell canoloesol, un o gadarnleoedd Tywysogion Gwynedd deyrnasai dros yr ardal hyd ddiwedd y 13eg ganrif. Mae nifer o gestyll eraill wedi eu gwasgaru o amgylch Eryri, rhai cynhenid a rhai Saesnig, ac maent oll werth ymweliad os mai hanes yw eich diddordeb.

Mae digonedd o hwyl i’w gael yn Eryri i ymwelwyr â phlant. Mae Llwyn Bugeilydd o fewn cyrraedd hawdd i rai o atyniadau teulu ac addysgiadol gorau’r rhanbarth gyda nifer ohonynt o fewn taith fer yn y car o’r wersyllfa.

Dyma rai awgrymiadau am lefydd i ymweld â hwy a phethau i’w gwneud yn gyfagos – am fwy, ymwelwch â’r rhan ‘pethau i’w gwneud’ ar wefan ‘Visit Snowdonia’. Mae’r dolenni yn agor mewn tabiau / ffenestri, gan adael y dudalen hon yn agored er hwylustod i chi.

Ardal Criccieth

Ardal Pwllheli

Ardal Porthmadog

.