• Camper vans - Snowdonia Caravan Park Llwyn Bugeilydd

Campsite facilities
Cyfleusterau gwersyllfa

Essential amenities for an enjoyable camping holiday at Llwyn Bugeilydd

Mwynderau hanfodol i wyliau gwersyllfa i’w fwynhau yn Llwyn Bugeilydd

At Llwyn Bugeilydd there’s a wide range of facilities to make your stay more comfortable.

 • 40 touring pitches
 • 56 Electric hook-ups
 • Free Wifi
 • Modern shower block with hairdryer and shaver points
 • Separate sinks for clothes and cutlery
 • Chemical toilet/waste water emptying points
 • Free hot water
 • Launderette (with tokens)
 • Ice pack freezing service
 • Wide entrance with tarmac drive for stress-free arrivals and departures
 • Gas available in Criccieth
 • Freshly baked bread available in Criccieth
 • Barbecue and picnic areas
 • A mobile shop visits at least five days a week

We are open from April to October. Arrive and depart at any time. To book, call 01766 522235 or 07752 784358.

Click the photos to open a full-page slideshow.
Cliciwch ar y lluniau i agor sioe-sleidiau tudalen lawn.

Mae ystod eang o gyfleusterau yn Llwyn Bugeilydd i wneud eich arhosiad yn fwy cyfforddus.

 • 40 safle teithiol
 • 56 cyswllt trydan
 • Wifi am ddim
 • Bloc cawod modern gyda sychwr gwallt a phwyntiau eillio
 • Sinciau ar wahân ar gyfer dillad a chytleri
 • Toiled cemegol / pwyntiau gwagio dŵr gwastraff
 • Dŵr poeth am ddim
 • Launderette (gyda thocyn)
 • Gwasanaeth rhewi pecyn rhew
 • Mynedfa lydan gyda lôn darmac ar gyfer cyrraedd ac ymadael di-drafferth
 • Nwy ar gael yn Criccieth
 • Bara wedi ei bobi yn ffres yn Criccieth
 • Ardaloedd barbeciw a phicnic
 • Bydd siop symudol yn galw o leiaf pum gwaith yr wythnos

Rydym yn agored o Ebrill i Hydref. Cyrhaeddwch a gadewch ar unrhyw amser. I archebu, galwch 01766 522235 neu 07752 784358.