• Snowdonia Caravan Park Llwyn Bugeilydd

Location and contact details
Lleoliad a manylion cyswllt

Location

From the A55 take the A487 through Caernarfon, then just past Bryncir turn right onto the B4411. Drive for 3.5 miles until you see Llwyn Bugeilydd on the left.

From Porthmadog drive along the A497 to Criccieth. Turn right in the centre onto the B4411 and drive for one mile until you see Llwyn Bugeilydd on the right.

For satnav users – our postcode is LL52 0PN.

Contact details

If you’d like to get in touch with us to book or ask a question, please telephone or email us using the contact details below.

Lleoliad

O‘r A55, cymerwch yr A487 drwy Caernarfon, wedi pasio Bryncir trowch i’r dde i’r B4411. Gyrrwch am 3.5 milltir nes i chi weld Llwyn Bugeilydd ar y chwith.

O Porthmadog, gyrrwch ar hyd yr A497 i Criccieth. Trowch i’r dde yn y canol i’r B4411 a gyrrwch am un filltir nes i chi weld Llwyn Bugeilydd ar y dde.

I ddefnyddwyr satnav  – ein côd post ydi LL52 0PN.

Manylion cyswllt

Os hoffech gysylltu â ni i archebu neu i ofyn cwestiwn, ffoniwch neu e-bostiwch ni drwy’r manylion cyswllt isod os gwelwch yn dda.

Phone / Ffôn

01766 522 235

Email / Ebost

post@snowdoniacaravanpark.co.uk