• Snowdonia Caravan Park Llwyn Bugeilydd

Llwyn Bugeilydd Campsite, Criccieth, Snowdonia
Gwersyllfa Llwyn Bugeilydd, Cricieth, Eryri

Camping and caravan park on the Snowdonia coast

Experience the timeless beauty of Snowdonia Mountains and Coast from the comfort of your own caravan, camper or tent at Llwyn Bugeilydd.

Set on the outskirts of historic Criccieth, Llwyn Bugeilydd Caravan Park and Campsite is the ideal base for exploring Snowdonia.

Our campsite has repeatedly received praise from guests, many of whom return regularly to enjoy the peace and tranquillity and to make good use of our excellent facilities.

Maes carafannau a gwersylla ar arfordir Eryri

Profwch harddwch bythol Mynyddoedd a Môr Eryri o gyfforddusrwydd eich carafan, cerbyd gwersylla neu babell eich hun yn Llwyn Bugeilydd.

Yn eistedd ar gyrion Criccieth hanesyddol, Maes Carafannau a Gwersylla Llwyn Bugeilydd yw’r safle delfrydol ar gyfer anturiaethau o amgylch Eryri.

Mae ein gwersyllfa wedi derbyn canmoliaeth dro ar ôl tro gan ymwelwyr, gyda nifer ohonynt yn dychwelyd yn rheolaidd i fwynhau yr heddwch a’r tangnefedd gan wneud defnydd da o’n cyfleusterau rhagorol.

Click the photos to open a full-page slideshow.
Cliciwch ar y lluniau i agor sioe-sleidiau tudalen lawn.

Set in 52 acres of farmland, Llwyn Bugeilydd is sheltered to the north by the mountains of Snowdonia and is the nearest campsite to the medieval town of Criccieth. There’s a wealth of things to see and do within easy reach, from family attractions and historic sites to adrenalin-fuelled outdoor activities. Take a look at our ‘in the area’ page for inspiration.

For your convenience, unlike other local campsites we don’t insist upon Saturday to Saturday bookings; you can book to arrive on any day of the week that suits you, giving you the freedom to holiday at a time that best suits you and avoid the weekend traffic jams.

Well-behaved dogs on leads are welcome and there’s a designated walking area, so there’s no need to leave important family members behind!

Wedi ei leoli ar 52 acer o dir fferm, cysgodir Llwyn Bugeilydd gan fynyddoedd Eryri i’r gogledd ac hon yw’r wersyllfa agosaf i dref ganoloesol Criccieth. Mae cyfoeth o bethau i’w gwneud ac i’w gweld o fewn cyrraedd hawdd, o atyniadau i’r teulu  a safleoedd hanesyddol i gyffro gweithgareddau awyr agored. Edrychwch ar ein tudalen ‘yn yr ardal’ am ysbrydoliaeth.

Er hwylustod i chi, ac yn wahanol i wersylloedd lleol eraill, ni fynnwn eich bod yn archebu o ddydd Sadwrn i ddydd Sadwrn; gallwch archebu i gyrraedd ar unrhyw ddiwrnod o’r wythnos sydd yn gyfleus i chi, gan gynnig y rhyddid i gymryd eich gwyliau ar amser sydd yn gyfleus i chi gan osgoi tagfeydd traffig y penwythnosau.

Mae croeso i gŵn ar dennyn sydd yn ymddwyn yn dda ac mae ardal gerdded ddynodedig, felly nid oes angen gadael aelodau pwysig o’r teulu gartref!